Namn

Mobil

E-post

Hur har du hittat Planet Rondo?*

Hur nöjd var du överlag med underhållningen?*

Hade alla kul?*

Var du nöjd med underhållarens dräkt?*

Var du nöjd med underhållningsprogrammet?*

Var underhållaren i tid?*

Var du nöjd med underhållarens personligt uppträdande?*

Var du nöjd med lokalen?*

Var du nöjd med dekorationer?*

Vad saknade du på evenemanget?*

Har du andra synpunkter?*

Kan du tänka dig att boka Planet Rondo igen?*

Vill du framöver få information om erbjudanden av Planet Rondo per mejl?*

Kommer du att rekommendera Planet Rondo?*

captcha